Hướng dẫn cách sửa các lỗi 404 khi cài đặt Magento 2

Bạn đã có thể tự cài đặt và vận hành Magento 2 một cách “mượt mà”. Sau khi đã vượt qua rất nhiều “rào cản” của quá trình Setup để đón chờ giây phút tải xong, bất ngờ bạn gặp phải các lỗi 404: Định dạng bị mất (font chữ hỏng…) hay các file Javascript không được tải, đường dẫn tới Admin Control Panel “chết”, giao diện front-end trông như một “mớ bòng bong” hay CSS không kết nối tới site?

Sửa các lỗi 404 khi cài đặt Magento 2
Khi bạn nhìn vào giao diện cài đặt của Magento 2 trên trình duyệt, bạn sẽ thấy những lỗi liên quan tới việc kết nối tới các tập tin bị thiếu trong folder của Magento 2. Mục “frontend” có thể tải dữ liệu được, nhưng những có thể một số file trong đó thì không.

Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào các vấn đề nghiêm trọng xảy ra trong và sau quá trình cài đặt Magento 2. Các vấn đề này thực sự rất quan trọng vì chúng có thể “đánh sập” một trang mới được cài Magento 2.

Do đó, chúng ta sẽ thảo luận về tất cả những vấn đề có thể xảy đến, cùng đi tìm hiểu và xem làm thế nào để sửa lỗi cài đặt Magento 2 bị 404 (Broken Magento 2 Installation).

Bật tính năng Rewrite trên Apache

Trước hết, hãy kiểm tra lại xem bạn đã bât tính năng Apache server rewrite hay chưa. Nếu chưa, bạn cần phải bật nó lên. Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Linux, hãy theo các bước sau:

Đến phần Terminal, sau đó gõ: sudo a2enmod rewrite

Sau khi hoàn thành bước trên, Apace service cần được khởi động lại để lưu thay đổi cài đặt. Hãy gõ lệnh sau: sudo service apache2 restart

Bạn cũng có thể hỏi các bên cung cấp Hosting để giúp bạn xử lý.

Sửa Files and Folders Permissions

Quyền sở hữu và sự cho phép (Permissions) cũng có thể gây ra các vấn đề. Việc áp dụng quyền cho phép thích hợp tới tất cả các thư mục và tài liệu của Magento 2 rất cần thiết.

Bạn có thể tham khảo tại http://devdocs.magento.com/guides/v2.0/install-gde/prereq/file-system-perms.html để biết rõ hơn về việc cho phép trong thư mục và tài liệu của Magento 2.

Xóa các tài liệu phát sinh, phiên (Session) và bộ nhớ (Cache).

Trong bước này, chúng ta sẽ tiến hành xóa bộ nhớ, phiên làm việc và các dữ liệu cũ phát sinh trước đó.

Để xóa được, hãy đến các chỉ mục này và xóa mọi thứ:

MAGENTO2_ROOT > var > cache > *DELETE ALL*
MAGENTO2_ROOT > var > page_cache > *DELETE ALL*
MAGENTO2_ROOT > var > session > *DELETE ALL*
MAGENTO2_ROOT > var > view_preprocessed > *DELETE ALL*

Ngoài ra, hãy xóa mọi thứ bao gồm nhưng dữ liệu phát sinh cũ từ chỉ mục dưới đây ngoài trừ .htaccess:

MAGENTO2_ROOT > pub > static > DELETE ALL EXCEPT .HTACCESS

Thiết lập việc xem dữ liệu tĩnh (Static)

Các dữ liệu tĩnh này bao gồm ảnh và các hồ sơ CSS. Các dữ liệu này thường được lưu trữ tại danh mục pub/static trong Magento 2, và bộ nhớ nằm ở danh mục var/view_processed.

Việc xem dữ liệu tĩnh phải được viết trong hồ sơ hệ thống của Magento 2 sử dụng Command-Line Interfcae (CLI). Để làm được việc đó, hãy chạy dòng lệnh sau trong danh mục gốc của Magento 2

php bin/magento setup:static-content:deploy

Index lại Indexer

Magento indexer biến đổi dữ liệu trong Magento , nhằm cải thiện hiệu suất của cửa hàng trực tuyến. Chính vì vậy, nếu dữ liệu thay đổi, dữ liệu được biến đổi phải được cập nhật hoặc index lại từ đầu. Để index lại Indexer trong Magento 2, các bạn hãy chạy dòng lệnh sau:

php bin/magento indexer:reindex

Kết luận,

Không có gì hoàn hảo 100%. Magento 2 sẽ được thay đổi diện mạo thường xuyên, vì vậy khi bạn muốn cài đặt hoặc chạy Magento 2, hãy nhớ điều đó. Những công việc vẫn được tiếp tục và Magento cũng đang làm việc rất chăm chỉ để tạo ra một nền tảng hoàn hảo cho thương mại điện tử.

Bài hướng dẫn trên sẽ hoàn toàn có thể giúp các bạn tự sửa được lỗi 404 phát sinh khi cài đặt Magento 2 và các vấn đề khác.

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, đừng ngại feedback lại cho StarSoft bằng cách để lại comment nhé.

Leave a Reply